Home » OFERTA

OFERTA

Czym się zajmujemy?

ile trwa psychoterapiaPierwszych kilka spotkań (średnio od 3 do 5) to konsultacje o charakterze wywiadu. Wtedy zbierane są najważniejsze informacje o przyczynach zgłoszenia się na konsultację, o aktualnej i przeszłej sytuacji rodzinnej oraz zawodowej, a także o tym jak pacjent postrzega siebie i własne trudności.

Jeżeli z jakiegoś powodu uznajemy, że pacjent potrzebuje innego rodzaju leczenia możemy zasugerować konsultacje z lekarzem, psychologiem o innej specjalności lub też inną formę terapii.

Jeżeli wspólnie z pacjentem zgadzamy się, że możemy kontynuować współpracę, przechodzimy do omówienia kontraktu tj. ustalenia zasad współpracy, omówienia zobowiązań psychoterapeuty oraz pacjenta. Zakładamy też wstępne cele terapii. Próbujemy znaleźć „złoty środek” pomiędzy oczekiwaniami pacjenta a informacją zwrotną od terapeuty odnośnie tego, na ile oczekiwania te są możliwe do spełnienia w psychoterapii. Omawiamy także jak przebiegać będzie współpraca.

Aby psychoterapia była skuteczna, musi odbywać się regularnie, najczęściej raz w tygodniu, zazwyczaj długoterminowo. Wybieramy dzień tygodnia i godzinę, które są w miarę możliwości stałym terminem spotkań pacjenta. Każde spotkanie to 50 minut. Omawiamy także warunki odwoływania i przekładania spotkań.


Pracujemy z osobami, które mają trudności z kręgu zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych (lękowych), zaburzeń osobowości, a także z osobami doświadczającymi objawów psychotycznych.

Oferujemy psychoterapię dorosłych i młodzieży.


Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, co ma na celu zapewnienie jak najtrafniejszych oddziaływań terapeutycznych oraz bezpieczeństwo pacjenta.