Home » O NAS

O NAS

Sonia Poloczek

Pracuje w nurcie psychodynamicznym – z dużym naciskiem na to, co dzieje się w relacji pacjent-terapeuta oraz jak ta dynamika odwzorowuje relacje ‘pozagabinetowe’ pacjenta. Celem pracy jest to, by wspólnie z pacjentem odkryć i zrozumieć nieuświadomione treści psychiczne, które mogą być przyczyną różnego rodzaju objawów, dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu oraz trudności w relacjach i w miejscu zatrudnienia.

Pracuje pod stałą superwizją superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii.

 


dobre gabinety psychoterapiiObszary pracy:

 • Zaburzenia nerwicowe/ lękowe
 • Zaburzenia osobowości
 • Nieprawidłowo kształtująca się osobowość
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia z kręgu schizofrenii/ osoby doświadczające objawów psychotycznych
 • Praca indywidualna z dorosłymi i młodzieżą

 

Wykształcenie:

 • magister psychologii, Uniwersytet Śląski
 • ukończony Kurs Psychoterapii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • ukończone szkolenie podyplomowe: „Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii”

 

Doświadczenie:

Staże:

 • Szpital Bielański w Warszawie
 • Szpital Nowowiejski w Warszawie
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie
 • Centrum Psychiatrii w Katowicach

 

Przeszłe i obecne miejsca pracy:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” w Katowicach
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym „Paprocany” w Tychach
 • Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie

Anna Adamczyk

Psycholog, uczestniczka kursu psychoterapii w podejściu integracyjnym – systemowo-ericksonowskim. Ten sposób pracy z pacjentem zakłada możliwość sięgnięcia do metod wypracowanych przez różne szkoły psychoterapii. Począwszy od psychodynamicznego i systemowego rozumienia zaburzeń zdrowia psychicznego, poprzez techniki wykorzystujące różne zasoby pacjenta, potrzebne do poradzenia sobie z trudnościami, a także służące odkryciu nieznanych wcześniej umiejętności radzenia sobie, kończąc na sposobach redukcji lęku za pomocą treningów relaksacji czy uważności. W obszarze jej zainteresowań zawodowych oprócz psychoterapii indywidualnej leży psychoterapia grupowa.

Rozumienie problematyki pacjenta opiera na modelu psychodynamicznym, odwołującym się do nieuświadomionych procesów wewnątrzpsychicznych, mających wpływ na rozwój poszczególnych zaburzeń zdrowia psychicznego. Równie istotną dla niej perspektywą, pozwalającą lepiej zrozumieć przejawiane przez pacjenta trudności, jest uwzględnienie roli systemu rodzinnego, którego częścią jest cierpiąca jednostka. Bazując na wiedzy o pacjencie, skonceptualizowanej zgodnie z powyższymi teoriami, wykorzystuje różne techniki pracy z osobami zgłaszającymi się po pomoc. Źródłem, które uważa za niezwykle inspirujące i przydatne w pracy terapeutycznej, jest zbiór koncepcji i narzędzi wypracowanych przez nurt psychoterapii ericksonowskiej. Zgodnie z myślą zawartą w założeniach tej metody, zasoby potrzebne do zmiany tkwią od początku w osobie, która tej zmiany potrzebuje. Rolą psychoterapeuty jest pomoc w odkryciu i spożytkowaniu tego, w co jednostka została naturalnie wyposażona, by móc radzić sobie z objawami. Efekt taki dla pacjenta jest często równoznaczny z poczuciem odzyskiwania kontroli nad swoim życiem, a także doświadczeniem większego zadowolenia z relacji, w których żyje lub które zamierza rozpocząć.

 

Obszary pracy:

 • Zaburzenia nerwicowe/ lękowe
 • Zaburzenia osobowości
 • Nieprawidłowo kształtująca się osobowość
 • Zaburzenia nastroju
 • Praca indywidualna z dorosłymi
 • Praca indywidualna z dorosłymi z diagnozą spektrum autyzmu

 

Wykształcenie:

 • magister psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach
 • uczestniczka Całościowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • magister filologii, Uniwersytet Śląski

 

Doświadczenie

Dotychczasowe miejsca pracy:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Leczenia Nerwic w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach;
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym Paprocany;

Staż:

 • Oddział Leczenia Nerwic w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Koszt pierwszych konsultacji u Ani – 140 zł, kolejne spotkania 130 zł.


mgr Anna Żambo

jest psychologiem- seksuologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w sferze emocjonalnej, seksualnej, relacyjnej. Oferuje pomoc i wsparcie osobom z zaburzeniami nastroju, osobowości oraz psychotycznymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe – obejmujące staże kliniczne oraz pracę m.in. w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Wierzy, że kluczowe znaczenie w pracy terapeutycznej ma relacja – stopniowo budowana więź, oparta na wzajemnej interakcji pomiędzy pacjentem a terapeutą, dzięki której możliwe staje się zrozumienie nieświadomych wzorców funkcjonowania, potrzeb oraz indywidualnych zasobów.

Z ciekawością towarzyszy w podróży terapeutycznej, wspierając gotowość do przyjęcia różnorodności ludzkiego doświadczenia, akceptacji i odpuszczenia oraz wypróbowywania elastyczniejszego sposobu myślenia, dzięki którym możliwe staje się satysfakcjonujące zwrócenie ku życiu.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.